Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nästan alla medborgarlöften för 2021 är uppfyllda

En uppföljning av medborgarlöfte mellan Hässleholms kommun och polisen visar att nästan alla löften för 2021 har blivit uppfyllda. Detta trots att coronapandemin påverkade förutsättningarna för de planerade aktiviteterna.


-Detta känns väldigt roligt och positivt, speciellt med tanke på att vi samtidigt brottats med en pandemi och fått anpassa och ställa om verksamheten utifrån givna förutsättningar, säger Johanna Flogstam, drog- och brottsförebyggande samordnare på Hässleholms kommun.

Fortsatt samarbete kring brottsförebyggande arbete och tidiga insatser

Kommunen samarbetar med flera förvaltningar samt polisen för att trygga barn- och ungdomars framtid. Det här arbetet har fortsatt under pandemin. Hässleholms kommun och polisen arrangerar bland annat trygghetsvandringar tillsammans på prioriterade platser, och kommer att genomföra två vandringar under 2022. Med förhoppningen att öka delaktigheten för unga i vår kommun bjuds även denna målgrupp in att delta.


Utvecklar samarbetet

Under 2021 var flera föreningar aktiva i den föreningsdrivna nattvandringen och bidrog till att fler trygga vuxna rörde sig ute på platser där unga befinner sig.

Det här är mycket viktigt för att öka den upplevda tryggheten och minska att otrygga situationer uppstår. Dessutom utvecklas nuvarande form av nattvandring och blir trygghetsvandring i ett nytt samarbete med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.


Nya tag kring de aktiviteter som fick ställas in under pandemin

De delar av löftena som inte kunde genomföras kan kopplas till direkta konsekvenser av pandemin och rådande restriktioner som utgjorde begränsningar.

 

Polisen och Hässleholms kommun planerar nu för fullt för ett nytt utbildningstillfälle och kontaktombudsträff för grannsamverkan, och samarbetet med Människan bakom uniformen (MBU) återupptas. Hässleholms kommun och polisen siktar även på att genomföra gemensamma myndighetstillsyner och Maria Skåne nordost arbetar vidare med att bland annat sprida information för anhöriga till unga med drogproblematik.


Därför medborgarlöften

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter som kan öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Hässleholms kommuns ordinarie brottsförebyggande- och trygghetsskapande verksamhet.