Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Var med och påverka den nya detaljplanen vid Fisktorget

Just nu finns ett förslag till detaljplan för Köpmannen 4 ute på samråd. På torsdag den 24 mars vill vi därför bjuda in dig till Stadshusets foajé där vi finns på plats mellan klockan 16.00 och 18.00 för att svara på dina frågor och berätta mer om förslaget.

Kom när det passar dig! Du behöver inte boka dig innan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum med tillhörande parkeringsgarage inom området.

 

Planområdet ligger mellan Kulturhuset och Fisktorget i centrala Hässleholm utmed Andra Avenyen.


Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 4 april 2022. Märk brevet eller mailet ”BN 2017-206” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

 

Synpunkterna skickas skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden  via e-post 

eller via vanlig post till: 


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Hässleholms kommun  
281 80 HÄSSLEHOLM 

Köpmannen 4

Planområdet markerat med streckad linje.