Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sponsringsbidrag och visselblåsarfunktion

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-16:

Sponsringsbidrag våren 2022

Tillväxtavdelningen har under hösten 2021 och våren 2022 fått in fyra ansökningar om sponsringsbidrag. Utifrån sponsringspolicyn och en samlad prioritering beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att ge följande bidrag:

  • Sörby BoIS får 25 000 kr till klubbens damlag i tyngdlyftning som för fjärde året tävlar på elitnivå.
  • Hästveda Marknadsråd får 40 000 kr för att arrangera Hästveda Marknad 2022.
  • Hässleholms Motorklubb får 100 000 kr för att genomföra tre evenemang under 2022; Hässleholms Grand Prix 30 april-1 maj, Temahallen Grussprint 6 april och Exakta Creative Snapphanerally 19-20 augusti.
  • Lilla Torsjö AB får 250 000 kr för att genomföra musikfestivalen Torsjö Live 1-2 juli 2022. Torsjö Live hade 2019 uppemot 9 000 besökare under två dagar.

Om evenemangen inte genomförs betalas det inte heller ut några bidrag.


Organisation för att hantera nya visselblåsarlagen

Riksdagen har beslutat om en ny visselblåsarlag. Större delen av lagen trädde i kraft i december 2021, medan andra delar gäller från 17 juli 2022. Arbetsgivare med fler än 50 anställda förväntas då ha ett systematiskt sätt att hantera visselblåsningar.


Syftet är att missförhållanden hos arbetsgivaren lättare ska bli kända och kunna åtgärdas genom att anställda ska kunna rapportera om missförhållanden anonymt och utan risk för repressalier. Det gäller missförhållanden som är arbetsrelaterade, det vill säga händelser i arbetsgivarens verksamhet som man fått kännedom om som anställd eller uppdragstagare.


Hässleholms kommun kommer att använda ett IT-baserat system som rapporteringskanal som ska kunna nås via kommunens intranät. Rapporter ska kunna lämnas skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt möte. Kommunledningsförvaltningen föreslår att anmälningarna ska hanteras av en funktion direkt underställd kommundirektören bestående av HR-strateg inom arbetsrätt, upphandlingschef, informationssäkerhetsansvarig och kommunjurist. Gruppen ska vid behov även kunna ta in andra medlemmar.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunens hantering av ärenden enligt den nya visselblåsarlagen ska ske enligt den här ordningen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.