Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hur arbetar arbetsmarknadens parter med EU-frågor?

Nätverket Tillsammans i Europa anordnar under våren en seminarieserie på fem delar om arbetsmarknadens parter och EU. Eventen syftar till att belysa de största svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas prioriteringar i EU.  Seminarierna är gratis och du kan följa dem digitalt.

Kunskap om arbetsmarknadsfrågor

Tillsammans i Europa är ett gränsöverskridande europeiskt nätverk som uppmuntrar alla till demokratiskt deltagande. Europaparlamentets kontor i Sverige ansvarar för nätverket i Sverige.

Nätverket arrangerar en seminarieserie på fem delar under våren. Aktuella frågor såsom arbetsmarknadens organisation, minimilöner, den fria rörligheten inom EU, företagens konkurrenskraft och Sveriges ekonomi är exempel på frågor som kommer att belysas under seminarierna.


- Du får kunskap om hur arbetsmarknadens parter arbetar med EU-frågor genom att delta i seminarierna, säger Sofia Stridsberg, vikarierande verksamhetsansvarig på Europa Direkt Hässleholm.

 

Serien organiseras i samarbete med organisationerna LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Saco. Du kan läsa om respektive seminarium samt anmäla dig på nätverkets hemsida, som du hittar HÄR. Länk till annan webbplats.