Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Läsmanifestation på kommunens bibliotek

Måndagen den 7 mars kl. 15:00-15:15 kommer kommunens bibliotek att ha en stunds högläsning som en gemensam manifestation mot kriget i Ukraina.

Bibliotekarierna läser ett kort stycke ur den ryska författaren Arkadij Babtjenkos bok Dagar i Alchan-Jurt - en skildring av en rysk belägring av en liten by i Tjetjenien, i vilken man enkelt kan dra paralleller till dagens krig i Ukraina. Boken är översatt av Ola Wallin och läsningen sker med förlagets godkännande.


Initiativet är taget av Hässleholms bibliotek som även bjudit in och de övriga Snoka-biblioteken att vara med och genomföra läsmanifestationen.


Läsmanifestationen kommer sedan att fortsätta varje måndag så länge kriget i Ukraina pågår.


Öppet samtal på stadbiblioteket

Onsdagen den 9 mars kl. 11:00 bjuder stadsbiblioteket in till ett öppet samtal om den oro som en konflikt i närområdet kan skapa. Samtalet leds av Sven Röstin, präst i Svenska kyrkan, med lång erfarenhet av att möta människor med olika livsåskådningar och erfarenhet av trauma.