Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Uppdatering av kommunens grafiska profil

Ljusare färger, hasselnötter som dekoration och ett nytt typsnitt är exempel på nyheter i kommunens uppdaterade grafiska profil. Det kommer att ge ett uppfräschat utseende i våra annonser, presentationer, webbsidor och annat kommunikationsmaterial framöver.

Tydliga som avsändare

I all vår kommunikation ska det vara tydligt att Hässleholms kommun är avsändare. Det hjälper dig som medborgare att snabbt se att det är kommunen som står bakom informationen. Därför använder vi bestämda färger, typsnitt och grafiska former tillsammans med kommunens logotyp.


Den gamla grafiska profilen har gällt sedan 2010 och det var dags för en mer modern uppdatering. Kommunstyrelsen har därför tagit beslut om en ny grafisk profil.


Nyheter i den uppdaterade profilen

Den uppdaterade grafiska profilen innehåller några nyheter:


  • Hasselnötterna som finns med i kommunvapnet kan nu användas som dekoration eller bakgrund.
  • Delar av formen från kommunvapnet använder vi som grafiskt element i exempelvis annonser, broschyrer och sociala medier.
  • Vi har nya färger att välja bland, som ljusare nyanser av de klassiska orangegula och gröna färgerna tillsammans med en ny rosa och ljusgrön färg.
Översikt över nya grafiska profilen.

Kommunens kommer fortsatt att använda kommunvapnet tillsammans med texten Hässleholms kommun som logotyp. Hasselnötter som dekorelement är exempel på nyheter i den uppdaterade profilen. (Klicka för större bild.)

Mycket kommer du att känna igen

Kommunvapnet med texten Hässleholms kommun kommer även fortsättningsvis att vara vår gemensamma logotyp. Vi kommer även fortsätta att använda Hässleholm nästa och #mitthässleholm. Du kommer också att känna igen de gamla färgerna i vissa sammanhang och att vi använder Myriad som typsnitt.


Vi uppdaterar materialet efter hand

Det kommer vara en mjuk övergång, där vi använder den nya grafiska profilen när vi tar fram nytt material. Vi kommer alltså inte att byta ut skyltar, broschyrer och annat material så länge det fortfarande fungerar.

Exempel på hur kommunens nya grafiska uttryck kan se ut i annonser.

Exempel på hur kommunens annonser kan se ut enligt den uppdaterade grafiska profilen. (Klicka för större bild.)