Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Var med och påverka den nya detaljplanen vid Norra station

Just nu finns ett förslag till detaljplan för Verkstaden 6 ute på samråd. På torsdag den 3 mars vill vi därför bjuda in dig till Stadshusets foajé där vi finns på plats mellan klockan 16.00 och 18.00 för att svara på dina frågor och berätta mer om förslaget.

 

Kom när det passar dig! Du behöver inte boka dig innan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga flexibelt. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum. Byggnaden ska utformas för att passa in med omgivande byggnader men samtidigt ha ett eget uttryck. Planområdet ligger strax väster om järnvägsstationen i Hässleholm vid korsningen av Kaptensgatan och Hantverkaregatan.

 

Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den senast den 10 mars 2022. Märk brevet eller mailet ”B 2020-640” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. 


Synpunkterna skickas skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden  via e-post 

eller via vanlig post till: 


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Hässleholms kommun  
281 80 HÄSSLEHOLM 

Illustration

Exempel på utformning av byggnad. Illustration: Semrén & Månsson Arkitektkontor.