Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-projekt i Östra Göinge vill hjälpa unga ut i arbetslivet

Återhämtningsfonden, även kallad NextGenerationEU, ska stödja EU:s medlemsländers återhämtning i spåren av covid19-pandemin. Fonden ska bidra till investeringar inom den gröna och digitala omställningen, samt till arbetsmarknadsåtgärder. Europa Direkt Hässleholm kommer i en följetong på tre delar undersöka hur tre kommuner i nordöstra Skåne tagit del av React-EU medel, som är en del av återhämtningsfonden, och vilka projekt detta möjliggjort. Detta är artikel tre i serien och vi träffar Kaj Hansson som arbetar på Östra Göinge kommun.

Från vänster, Jenny Nilsson och Camilla Larsson är arbetskonsultenter i projektet

Hej Kaj! Du jobbar på Östra Göinge kommun och är projektledare för projektet ”React EU -Sväng in”- vilken utmaning föranledde att ni valde att ansöka om projektmedel?


Ett stort antal unga personer varken arbetar eller studerar i kommunen, och detta är såklart en utmaning som vi måste bemöta. När vi på arbetsmarknadsenheten såg en projektutlysning inom den europeiska socialfonden som riktar sig till unga som saknar sysselsättning till följd av pandemin, så var det relevant för oss att skicka in en ansökan. En utmaning i projektet blir att hitta vår målgrupp och attrahera dem till att delta i projektet.


Kan du berätta om vilka aktiviteter ni ska genomföra inom projektet?

Deltagarna kommer att erbjudas individanpassade planer som är en kombination av studie-och yrkesvägledning och praktiskt stöd. Det kan dels handla om att få information om vilka utbildningar som finns i närområdet, exempelvis på Högskolan Kristianstad eller Glimåkra folkhögskola, dels om att få stöd i att skriva CV och träning hur man gör en bra arbetsintervju. Vi kommer även ge information om hur man startar eget företag och åka på studiebesök för att inspirera och motivera.


Under projektets gång kommer vi succesivt att utvärdera aktiviteterna för att säkerställa att vi erbjuder relevanta insatser. Det är viktigt för oss i projektgruppen att aktiviteterna  behovsanpassas efter deltagarna.


Vad hoppas ni kunna uppnå med projektet?

Målet är att nå 100 personer under projektperioden och att 40 av dessa går vidare till arbete eller studier. Vi vill även utforma en metod kring hur vi ska arbeta med rådgivning och stöd för unga i framtiden. I det arbetet är det viktigt att ha en dialog med näringslivet för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden.


Tack för pratstunden Kaj och lycka till med projektet!


Mer information

NextGenerationEU Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på över 800 miljarder euro som ska bidra till att reparera den akuta ekonomiska och sociala skadan till följd av covid-19 pandemin.

Med insatsen React-EU bidrar EU med 354 miljoner euro till Sverige för återhämtning under och efter pandemin. Pengarna kommer att betalas ut genom europeiska regionala utvecklingsfonden, som syftar till att stärka näringslivets förmåga till omstart, och europeiska socialfonden, som syftar till att stärka långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden.