Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-projekt i Hässleholm vill bidra till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Återhämtningsfonden, även kallad NextGenerationEU, ska stödja EU:s medlemsländers återhämtning i spåren av covid19-pandemin. Fonden ska bidra till investeringar inom den gröna och digitala omställningen, samt till arbetsmarknadsåtgärder. Europa Direkt Hässleholm kommer i en följetong på tre delar undersöka hur tre kommuner i nordöstra Skåne tagit del av React-EU medel, som är en del av återhämtningsfonden, och vilka projekt detta möjliggjort. Detta är artikel två i serien och vi träffar Louise Edenklint som arbetar på Hässleholms kommun.

Projektgruppen för React-EU Hässleholm

Hej Louise! Du jobbar på Hässleholms kommun och är samordnare för projektet ”React EU- Hässleholm”- vilken utmaning föranledde att ni valde att ansöka om projektmedel?

Vi på arbetsmarknadsenheten vill kunna erbjuda stöd till människor som blivit arbetslösa under pandemin, och insatsen React-EU möjliggör detta. Vi vill även arbeta för att möjliggöra matchningar mellan lokala arbetsgivare och arbetssökande.


Kan du berätta om vilka aktiviteter ni ska genomföra inom projektet?

Vi kommer att rikta in oss på två målgrupper, dels ungdomar mellan 16–18 år som av olika anledningar hoppat av sina studier, dels arbetssökande i alla åldrar som blivit arbetslösa under pandemin. För att nå ungdomarna kommer vi att arbeta uppsökande för att uppmuntra dem att återgå till sina studier. För den breda målgruppen kommer vi erbjuda coachning och stöd samt kontakt med arbetsgivare.


Det är viktigt att vi har en dialog med det lokala näringslivet kring vilken kompetens de efterfrågar, så att vi kan möjliggöra för lyckosamma matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande.


Vi vet att deltagarna kommer till projektet med varierande arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå, så det är viktigt att insatserna behovsanpassats. Vår projektgrupp har dock en bred kompetens och vi är redo för snabba omställningar!


Vad hoppas ni kunna uppnå med projektet?

Vårt mål är att 200 personer går igenom projektet och att majoriteten av dem går vidare till jobb eller studier. Vi hoppas även kunna vidareutveckla vårt samarbete kring kompetensförsörjning med arbetsgivarna i kommunen.

 

Tack för pratstunden Louise och lycka till med projektet!

Mer information

NextGenerationEU Länk till annan webbplats.är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på över 800 miljarder euro som ska bidra till att reparera den akuta ekonomiska och sociala skadan till följd av covid-19 pandemin.


Med insatsen React-EU bidrar EU med 354 miljoner euro till Sverige för återhämtning under och efter pandemin. Pengarna kommer att betalas ut genom europeiska regionala utvecklingsfonden, som syftar till att stärka näringslivets förmåga till omstart, och europeiska socialfonden, som syftar till att stärka långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden.