Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hög vattennivå i Finjasjön kräver beredskap som fastighetsägare

Vattennivån i Finjasjön är hög och påverkar närliggande vägar och fastigheter. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din fastighet mot en eventuell översvämning. Räddningstjänsten säljer sandsäckar till din hjälp.

Vi mäter vattennivån regelbundet

Det är höga vattenflöden på grund av allt regn den senaste tiden, och mark och avrinningsområden är nu mättade. Kommunen mäter därför vattennivån i Finjasjön regelbundet.


Mätningen under måndagen den 7 mars visade en vattennivå på 44,70. Det innebär att vattennivån har sjunkit något ytterligare sedan förra veckans mätningar.


Skyddsvall vid småbåtshamnen

Skyddsvallen vid Brovägen är stängd, vilket gör att även vägen ner mot Tormestorps båthamn är avstängd.

Förebyggande åtgärder för dig som fastighetsägare

Om du uppmärksammar en översvämning som är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ska du ringa 112. I övrigt ansvarar du själv för förebyggande åtgärder för att förhindra översvämning.


Exempel på skyddsåtgärder:

  • Lägg ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnader.
  • Se över utrymmen där vattnet kan tränga in, samt flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.
  • Undersök möjligheten att hyra eller köpa en egen vattenpump hos exempelvis järnvaruhandlare eller annan aktör.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts, och för att få råd om ytterligare förebyggande åtgärder.


Var kan du få stöd och råd kring förebyggande åtgärder?

Den bästa aktören att ringa om det inte är ett akut läge är ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med råd och info om åtgärder om något skulle inträffa i din fastighet.


Kan räddningstjänsten hjälpa till med förebyggande åtgärder?

Räddningstjänsten arbetar med olyckor och akuta händelser, och det är inte deras ansvar att säkra enskildas fastigheter eller egendom från vattenskador. När det gäller att förebygga för översvämningar hjälper de endast till genom att sälja sandsäckar. Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ringer du 112 för att nå räddningstjänsten.


Särskild hjälp till dig som bor vid Finjasjön

Du som bor i närheten av Finjasjön kan köpa plastsäckar till sandsäckar på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 08.00 och 18.00, varje dag under de kommande veckorna. Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och du betalar via faktura. Sand för att fylla plastsäckarna finns att hämta på parkeringen vid Björkvikens badplats.