Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sommar Hässleholm 2022 och uppdaterad grafisk profil

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-02-16.

Sponsringsbidrag: Sommar Hässleholm 2022

HessleCity har i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram förslaget ”Sommar Hässleholm 2022” med syfte att främja stadens attraktivitet som mötesplats och besöksmål. Inom ramen för ”Sommar Hässleholm 2022” är ett flertal tillfälliga aktiviteter tänkta att genomföras under juni-augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar HessleCity ett sponsringsbidrag på 490 000 kr för att, i samverkan med Hässleholms kommun och andra organisationer, planera och genomföra ”Sommar Hässleholm 2022”. Om evenemanget inte kommer att genomföras ska bidraget återbetalas.


Uppdatering av grafisk profil

Kommunen ska alltid vara tydlig som avsändare och signalera identiteten i grafisk form, text och budskap. Nuvarande grafisk profil är från 2010, då en större revidering gjordes och logotypen stiliserades. En uppdaterad version av den grafiska profilen har nu tagits fram.
Logotypen är oförändrad i de nya riktlinjerna. Målet är ett mer modernt uttryck och en större tydlighet kring vilka regler som gäller. Det rör sig om en utveckling av delar som redan finns i nuvarande profil och vissa kompletteringar. Några nyheter är att delar från vapnets form har plockats ut för att användas som grafiska element, antalet designfärger utökas och typsnittet Garamond byts ut mot Cambria, som är lättare att läsa digitalt. Flexibilitet, funktionalitet och användarvänlighet står i fokus. Den uppdaterade grafiska profilen gör det möjligt för olika verksamheter att profilera sig, utan att kommunens identitet går förlorad.
Det kommunikationsmaterial kommunen har idag kan fortsatt användas. Det är först när det är dags att byta ut gammalt eller göra nytt material som det nya uttrycket kommer att tillämpas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att den nya versionen av Riktlinjer för grafisk profil antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.