Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Vad innebär det att vara talman i Europaparlamentet?

Roberta Metsola valdes till Europaparlamentets talman den 18 januari i år. Talmannen leder arbetet och debatterna i kammaren samt ser till att parlamentets arbetsordning följs. En mandatperiod i Europaparlamentet är på fem år, en talman väljs dock för två och ett halvt år i taget.

Leder arbetet i parlamentet

Talmannen väljs för en halv mandatperiod, det vill säga, för två och ett halvt år. Talmannen kan dock bli omvald. För att bli vald måste en talmanskandidat få absolut majoritet av rösterna i Europaparlamentet, vilket innebär minst 50 procent plus en röst. Kandidaterna föreslås antingen av en av de politiska grupperna eller av en grupp på minst 36 ledamöter. Talmannen företräder Europaparlamentet utåt och i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Alla lagstiftningsakter som antas av parlamentet undertecknas av talmannen.

 

Roberta Metsola är tredje kvinnan på posten

Robert Metsola kommer från Malta, är utbildad jurist och politiker för kristdemokratiska Partit Nazzjonalista. Hon är Europaparlamentets yngsta talman någonsin och den tredje kvinnan på posten, efter Simone Veil (1979-1982) och Nicole Fontaine (1999-2002). I sitt tacktal till kammaren hyllade hon sin föregångare, David Sassoli, som avled i januari efter en tids sjukdom:

 

”Det första jag vill göra som talman är att tänka på David Sassolis arv: han var en kämpe, han kämpade för Europa och för oss, för detta parlament. [...] Jag kommer att hedra David Sassoli som talman genom att alltid stå upp för Europa, för våra gemensamma värden som demokrati, värdighet, rättvisa, solidaritet, jämlikhet, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter”

 

Jämställt på topposterna i EU

För första gången någonsin är topposterna för de europeiska institutionerna helt jämställda; Europeiska kommissionen leds av Ursula von der Leyen,

Europaparlamentet leds av Roberta Metsola och Europeiska centralbankens ordförande är Christine Lagarde. Charles Michel är ordförande i Europeiska rådet, Europeiska revisionsrätten leds av Klaus-Heiner Lehne och Europeiska domstolen av Koen Lenaerts.

 

Roberta Metsola kommer att leda Europaparlamentet fram tills EU-valet 2024, då ett nytt parlament ska bildas.

 

Källa: Europaparlamentet Länk till annan webbplats.

 

Mer information

Europarlamentets kontor i Sverige har ett nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor och pågående processer i parlamentet. Du kan skriva upp dig på nyhetsbrev HÄR. Länk till annan webbplats.