Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fokus på friska faktorer i kommunens arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö och kvalitet på kommunens service hänger ihop. Utan en bra arbetsmiljö blir det svårt att erbjuda bra skolor, hemtjänst och andra kommunala tjänster. Traditionellt arbetsmiljöarbete bygger på att undvika risker och problem, nu gör kommunen en satsning för att stärka det som ger bättre hälsa, prestation och arbetslust.

Fem förvaltningar först ut

- Vi startar med workshoppar under våren där samtliga chefer i fem av våra förvaltningar kommer att lära mer om friskfaktorer och hur de praktiskt ska kunna utveckla dem i sin egen verksamhet. Till hösten följer resten av kommunens verksamheter efter. Även skyddsombud kommer att vara med på aktiviteterna, säger Marie Söderqvist, personalchef.

 

Friskfaktorer är de faktorer som enligt forskning behöver vara på plats i en organisation för att hålla en låg sjukfrånvaro. Det handlar bland annat om bra kommunikation och återkoppling, delaktighet och påverkan, och ett närvarande och engagerat ledarskap.

 

- Det här är en vidareutveckling av vårt arbetsmiljöarbete som går hand i hand med vårt arbete med att utveckla verksamhetsstyrningen i kommunen. Jag är övertygad om att tillit, delaktighet och engagemang kommer att ge oss en ännu bättre och effektivare verksamhet, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.

 

Friskt och främjande

- En bra arbetsmiljö leder inte bara till bättre hälsa utan även till bättre kvalitet och prestation. Vi vill att våra medarbetare ska trivas på jobbet och erbjuda bästa möjliga service till kommunens medborgare. Därför ser vi fram emot denna satsning på det som är friskt och främjande, samtidigt som vi naturligtvis fortsätter med att motverka risker och brister i vår arbetsmiljö, säger Marie Söderqvist.

 

I samarbete med Suntarbetsliv

Vårens arbete med friskfaktorerna kommer att ledas av verksamhetsutvecklare från Suntarbetsliv – en organisation som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.