Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Livshaket får kvalitetspriset

Under 2021 startade hemtjänstgruppen i Hästveda mötesplatsen Livshaket. Initiativet för att minska ensamheten hos äldre prisas med omsorgsnämndens kvalitetspris.

Ökad livskvalitet

Hemtjänstgruppen i Hästveda märkte hur isolering och ensamhet ökade hos äldre under pandemin. De beslutade sig för att göra något åt det. Under 2021 startades Livshaket – en mötesplats för äldre i Hästveda. Projektet prisas nu med omsorgsnämndens kvalitetspris.


- Ensamhet och isolering kan lätt uppstå när man blir äldre och/eller sjuk, än värre blir det i pandemitider. Hemtjänstgruppen i Hästveda har med projektet Livshaket arbetat för att motverka ensamhet samt psykisk och fysisk ohälsa. Med individen i fokus och nytänkande har de ökat livskvaliteten hos äldre, säger Karin Axelsson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Liselotte Svensson, enhetschef hemtjänst i Hästveda, fick tillsammans med aktivitetssamordnarna Anna-Lena Crona och Carina Olsson ta emot omsorgsnämndens kvalitetspris.

Liselotte Svensson, enhetschef hemtjänst i Hästveda, fick tillsammans med aktivitetssamordnarna Anna-Lena Crona och Carina Olsson ta emot omsorgsnämndens kvalitetspris.

Social samvaro för ökat välmående

Livshaket låter den med beviljad social samvaro delta i aktiviteter tillsammans med andra. Carina Olsson och Anna-Lena Crona, aktivitetssamordnare, driver projektet. Utifrån besökarens önskemål och intressen planeras aktiviteter in av aktivitetssamordnarna tillsammans med hemtjänstgruppen och samordnare. Aktiviteterna har varierat från att göra salva av ringblommor, julpyssel och bingo.

 

- Tänker man utanför boxen kan man göra hur mycket som helst. En person har hjälpt oss att sköta vår odling av ringblommor. Det låter kanske inte så stort, men det kan vara jätteviktigt för en människa att ha en uppgift och något som gör att man kommer ut, säger Carina Olsson.


Effekt på måendet

Enligt Liselotte Svensson, enhetschef för hemtjänsten i Hästveda, märks det tydligt att Livshaket har effekt på måendet.

 

- Det händer så positiva saker med de som får komma till Livshaket. De är piggare och gladare. När de får hitta på saker och prata med andra lyser de verkligen upp. Ofta har man också klätt upp sig lite. Att komma hit är ett festligt inslag i vardagen, säger Liselotte Svensson.


Pandemin ändrade förutsättningarna

Pandemin gjorde att förutsättningarna för Livshaket förändrades. Trots det valde hemtjänstgruppen att försöka bygga upp något bra utifrån de nya förutsättningarna. I stället för stora träffar har man endast haft ett fåtal personer som deltar i aktiviteterna.

 

- Eftersom vi hade fått finansiering valde vi att dra i gång trots pandemin - men i liten skala, säger Liselotte Svensson.

 

December är en månad då känslan av ensamhet ökar hos många. Detta ville Livshaket ändra på, trots att man än en gång såg en ökande smittspridning.

 

- Vi ställde om och gjorde aktiviteter i hemmet för de som bor själva. De fick besök med Lucia och tomte, julfika och nyårsfika, berättar Carina Olsson.


För mer information, kontakta:

Liselotte Svensson, enhetschef hemtjänst Hästveda

Tel: 0451-26 62 20

E-post: liselotte.svensson@hassleholm.se

 

Karin Axelsson (M), ordförande omsorgsnämnden

Tel: 0451-26 87 06

E-post: karin.i.axelsson@hassleholm.se

Mer information

Om Kvalitetspriset

Omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris på 10 000 kronor. Priset ska uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård och omsorg. Medarbetare inom omsorgsförvaltningen har möjlighet att nominera en medarbetare eller verksamhet som de tycker:

 

  • står för nytänkande/förändringsbenägenhet
  • vision/framtidssyn
  • har implementerat nya arbetssätt/lösningar under året
  • varit till nytta för brukaren – direkt eller indirekt
  • varit till nytta för verksamheten
  • bidragit till lägre kostnader och ökad eller bibehållen kvalitet