Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Många nöjda med bygglovshantering

Cirka 85 procent tyckte att de fick ett bra bemötande och 71 procent ansåg att de fick svar på sina frågor i rimlig tid. Det visar en undersökning bland de medborgare som sökte bygglov i Hässleholms kommun under 2021.

Byggboom under pandemin

Pandemin har inneburit en smärre byggboom i Hässleholms kommun. Antalet bygglovsansökningar ökade med nästan 30 procent 2020 respektive 19 procent 2021 jämfört med 2019.

- Alla på avdelningen har jobbat stenhårt för att handlägga ärendena som kommit in, säger bygglovschef Katarina Finyak.


Vad är det medborgarna vill bygga?

- Allt från fritidshus till flerbostadshus, men det vi ser dominera är åtgärder på enskilda småhus så som fasadändringar, installation av eldstäder, tillbyggnader och bland annat nybyggnad av garage och växthus.

 

Många nöjda i enkäten

Under 2021 genomfördes en undersökning bland de som sökte bygglov. 80 personer deltog.

I enkäten svarade medborgarna på hur väl fyra påståenden stämde med deras upplevelse av bygglovsärendet.

På påståendet "Jag fick svar på mina frågor" gav 79 procent omdömet "Bra" eller "Mycket bra".

71 procent tyckte att "Jag fick svar på mina frågor i rimlig tid" stämde bra eller mycket bra. 85 procent ansåg att de fick ett bra eller mycket bra bemötande och 66 procent att handläggningen var effektiv.

 

Arbetet fortsätter för en smidig ansökningsprocess

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har arbetat för att både den faktiska och den upplevda handläggningstiden ska minska, samtidigt som vi har hög rättssäkerhet. Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa frågor, säger Kenny Hansson (M) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

- Våra e-tjänster ska utvecklas för att bli så användarvänliga som möjligt och för att frigöra mer tid för service och rådgivning.


Möjligt att korta handläggningstider

Bygglovschef Katarina Finyak:

- Det stora inflödet av ärenden gjorde det svårt att hinna med, men nu är förutsättningarna bättre. Under året utökades avdelningen med en samhällsbyggnadsjurist och en handläggare. Nu får vi möjlighet att korta handläggningstiderna och nå alla de som vill ha kontakt med oss. Vårt mål är att skapa en smidig ansökningsprocess med hög rättssäkerhet, med ett tydligt fokus på att den som söker känner sig trygg och väl bemött i processen.