Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nya riktlinjer för besökare inom kultur och fritid

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner och rekommendationer går kultur- och fritidsförvaltningen ut med nya riktlinjer för att begränsa risken för smittspridning inom våra verksamheter.

Från och med den 23/12 och tills vidare gäller följande inom förvaltningens verksamheter:


  • Varje besökare ska ha utrymme till minst 10 kvadratmeter i lokaler så som omklädningsrum, gym- och sporthallar, badanläggningar och utställningshallar. Maxantalet besökare finns skyltat vid respektive lokal och gäller för besökare födda 2001 och tidigare.
  • Covidpass gäller på alla kulturhusets evenemang för besökare 18 år och äldre.
  • Max 50 personer vid uthyrning av lokal för privata sammankomster.


Externa arrangörer och föreningar ansvarar själva för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner kring vaccinationsbevis, besöksantal och avstånd följs.


Vid eventuell avbokning

Det är upp till varje förening att avboka tider för verksamheter som inte kan genomföras med anledning av de nya riktlinjerna. Inga avbokningar sker per automatik av kultur- och fritidsförvaltningen.