Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Idrottshallarna öppnas under eftermiddagen idag

Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar efter samråd med Tekniska förvaltniningen att de idrottshallar som hållits stängda till följd av snön, åter kan öppnas under tisdagseftermiddagen. Föreningar och skolor kan därmed återgå till ordinarie verksamheter.

Stor last på takkonstruktioner

Med anledning av de stora mängder snö som föll föregående vecka har vissa äldre takkonstruktioner på kommunens anläggningar inte klarat den last som snö, vatten och is utgör. En del av byggnaderna från 1970-talet har en lägre bärighet än vad senare byggda tak har.


Risken att någon skulle skadas har bedömts som relativt låg, men kommunen har valt att stänga lokalerna tills snöröjning av taken kunnat ske.


Beslutet om stängning är taget efter dialog med fastighetsägaren och omfattar följande lokaler och anläggningar (listan uppdateras efterhand som läget är under kontroll och lokalerna kan öppnas igen):


 • Bjärnum simhall och idrottshall - öppet igen
 • Hästveda gymnastik- och idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Sösdala sim och idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Vinslövs Sporthall (endast sporthallen, inte Furutorpshallen) - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Vittsjö Medborgarhus - öppet igen
 • Qpoolens simhall - öppet igen
 • Tyrs Hovs simhall - öppet igen
 • Tyrs Hovs idrottshall - öppet igen från 12:00 10/12
 • Västerskolans idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Norrängsskolans idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Finja skola, idrottshallen - öppen igen
 • Farstorps skola, idrottshallen - öppen igen
 • Linnéskolans idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Tekniska skolan, idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12
 • Jakobskolans idrottshall - öppen igen
 • Röinge skolas idrottshall - öppnas tisdag eftermiddag 14/12


Mer information

Henrik Samevik, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Tfn: 0709-81 82 06