Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fullmäktige beslutade att anta kommunstyrelsens budgetförslag med några ändringar

Måndagen den 29 november hade kommunfullmäktige sammanträde för att besluta om den strategiska planen med övergripande mål och budget 2022. Efter en lång debatt röstades kommunstyrelsens förslag igenom, det vill säga Kärnalliansens förslag, med några ändringar.

Antagen budget

Kommunfullmäktige har antagit kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.

Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

 

Tillägg till budgetförslaget

Följande ändringar gjordes efter ett tilläggsyrkande från Hanna Nilsson (SD):


  • Sösdala simhall renoveras och det tillförs ytterligare 25 miljoner kr år 2023 för detta ändamål i investering samt att 750 000 kr avsätts i driftbudgeten år 2023 och ytterligare 750 000 kr år 2024.
  • Budgetposten för bidrag till Fontänhus stryks ur budgeten.
  • Verksamhetsbidraget för föreningar som innefattas av befintliga regler för bidrag till föreningar höjs från 6,80 kr till 9,00 kr.
  • Inköp görs av arbetskläder för utevistelse för förskole- samt fritidspersonal och att 793 000 kr avsätts i driftbudgeten år 2022. Från och med år 2023 och framåt ska 250 000 kr tillföras budgeten för detta ändamål.
  • Hässleholms kommuns samtliga nämnder ska aktivt arbeta för att stoppa den nya höghastighetsjärnvägen om denna inte byggs längs med den befintliga banan med anpassad hastighet.

Följande ändringar gjordes efter ett tilläggsyrkande från Lena Wallentheim (S):


  • Aktivitetsersättningen inom daglig verksamhet höjs med 5 kr/dag och brukare år 2022 samt ytterligare 2 kr/dag och brukare för åren 2023 och 2024.
  • För fasadbelysning och utsmyckning tillförs 300 000 kr årligen under perioden 2022-2024.

Bolagisering av fiberverksamheten

Fullmäktige beslutade under samma sammanträde att genomföra bolagisering av kommunens fiberverksamhet från 31 december 2021.

(S) och (V) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.