Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Flera aktörer har fått stöd för fiberutbyggnad i Hässleholms kommun

Den senaste omgången stöd för fiberutbyggnad har blivit klar från Post- och Telestyrelsen, PTS. Flertalet aktörer har fått beviljat pengar för utbyggnad inom Hässleholms kommun. Detta kommer att påverka utbyggnadsplanen för Hässleholms kommuns fiberavdelning.

Reviderar utbyggnadsplanen

Samtidigt som bredbandsstödet är positivt för Hässleholms kommun innebär beviljandet av stöd till IP-Only och Open Infra att Hässleholms kommuns fiberavdelningen kommer att behöva revidera sin utbyggnadsplan.

 

- Just nu får vi många frågor från boende i bland annat Verum med omnejd där IP-Only är ute och bedriver försäljning. IP-Only har fått beviljat bidrag i området men vi vet inte exakt var de kommer att bygga, säger fiberchefen Tony Hadarsson.

 

Bidrag för specifika fastigheter

Denna omgång bredbandsstöd har varit lite annorlunda mot tidigare omgångar. PTS har markerat exakt vilka fastigheter som de sökande kan få bidrag för, och aktörerna har skickat in ansökningar där de har angett hur mycket pengar de anser sig behöva för att bygga till de aktuella fastigheterna. Regelverket säger inget om vad slutkunden ska betala.

 

De som har blivit beviljade stöd från PTS har tre år på sig att bygga färdigt, i annat fall kommer de bli återbetalningsskyldiga. Hässleholms kommun har fått beviljat cirka 8,8 miljoner kronor i områdena runt Sösdala-Ella, Adseke (inklusive Norra Mellby) samt en del av Röke landsbygd.

 

- I dagsläget har vi inte någon information om exakt vilka fastigheter de andra aktörerna har fått bidrag för. Det är offentligt efter årsskiftet och först då kan vi se över hur detta påverkar oss, fortsätter Tony Hadarson, som inte utesluter att utbyggnadsplanen kan komma att förändras.

 

Alla som har gjort intresseanmälan får information

Under den kommande veckan får alla fastighetsägare som gjort intresseanmälningar i de områden där Hässleholms kommuns fiberavdelning har fått beviljat stöd, information om utbyggnaden.

 

Alla kunder som fiberavdelningen har i sitt kundregister kommer att få ett e-postmeddelande om Post- och Telestyrelsens beslut i den här omgångens stöd för fiberutbyggnaden i kommunen.