Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Planerna kring badhuset på Österås formas

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2021 att ett nytt badhus ska placeras inom Österås idrottsområde. Styrgruppen för badhuset har nu tagit fram förslag till funktionsprogram, en mer exakt placering och val av driftsform.

Placeringen av badhuset

Badhusets placering inom Österåsområdet föreslås bli något närmare Hövdingegatan än vad som tidigare planerats.


Badhusets funktioner

Funktionsprogrammet innehåller en beskrivning av funktioner och ytor och ligger i nästa skede till grund för upphandling. På en yta av totalt 6 300 kvm föreslås badanläggningen bland annat innehålla:


 • Entré med servering
 • Motions- och simtävlingsbassäng: 25 x 20,5 m, 8 eller l0 banor, max djup 3,8 m. Publikkapacitet på 300 åskådare.
 • Multibassäng: 25 x 8,5 Höj- och sänkbart mellangolv som är delbart. Djup flexibelt 0-1,8 m. Ridåvägg mellan bassänghalvorna. Förutom undervisning kan bassängen användas för lek, vattengymnastik och andra aktiviteter.
 • Rehabbassäng: 10 x 4 Höj- och sänkbar botten. Djup flexibelt 0-1,8 m. Bassängen ska vara fullt funktionell för personer med funktionsvariation.
 • Strandbassäng med bubbelsprutzon, barnrutschbana, 3D-lek, klättermur, interaktiv lek, varmpool. Barnbassäng med möjlighet till pedagogisk vattenlek. Vattenrutschbana. Varmpool.
 • Mindre året-runt-öppen utebassäng (80 kvm) med exempelvis strömkanal och bubbelpool. Bastustuga. Sommarlekbassäng (200 kvm) med djup 0,5-1,8 m. Grönytor, lekplats och servering.
 • Avskilt relaxutrymme med liten utomhusdel. Varmpool med massage, bastu, ångbad, servering. Omklädningsrum. Placeras med fördel på taket. Utformas som separat uthyrningsbar del.
 • Omklädnad. Två omklädningsrum med skåpsplatser i varje. Kompletteras med två flexomklädningsrum. Två separata omklädningsrum för personer med funktionsvariation i direkt anslutning till rehabbassäng.
 • Personal- och föreningslokaler. Två omklädningsrum. Kontor, mötesrum, pausrum med pentry, tvättrum, förråd. Föreningslokaler med kansli och förråd.
 • Teknik. Samtliga tekniska utrymmen för vattenrening, ventilation, elcentral, verkstad och förråd bör placeras i källaren.


Ärendet vidare till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att funktionsprogrammet för nytt badhus ska fastställas, under förutsättning att funktionerna ryms inom avsatt budget. I annat fall ska styrgruppen återkomma med nytt förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att placeringen av badhuset ska bli den som styrgruppen förslagit och att badanläggningen ska byggas och drivas i kommunal regi. En eventuell ändring av driftsform får behandlas efter att badanläggningen är färdig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Placering badhuset Österås