Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Stor ökning av internationella gästnätter sommaren 2021

Hässleholms kommun har tillsammans med centrumföreningen HessleCity genomfört en enkätundersökning med verksamheter och organisationer inom besöksnäringen för att få en bild av hur sommarsäsongen har varit och vilka eventuella framtida åtgärder som kan behövas för att stärka besöksnäringen i Hässleholms kommun.

 

Positiv ökning

Resultatet av undersökningen visar att nästan hälften av verksamheterna/organisationerna har ökat i omsättning med ca 10-20 procent under perioden juni-augusti 2021 jämfört med samma period 2020.
Framför allt har omsättningen ökat inom handel/butik och café/restaurang.

- Genom undersökningen får vi ett kvitto på det vi fått till oss från verksamheterna att man ser en ljusning från många håll. Men här finns också saker att ta lärdom av utifrån hur man upplevt sommaren och den fakta och statistik som framkommit i undersökningen, säger Johan Jönsson, centrumledare HessleCity.


Släppta restriktioner, en god Sverige bild och Svemestertrend

Det är framför allt de internationella besökarna som ökat och statistik över de kommersiella gästnätterna i Hässleholms kommun under perioden juni-augusti 2021 visar en ökning på 136 procent, jämfört med samma period 2020, vilket var något högre än siffran för Skåne 118 procent och något lägre än siffran för Sverige 149 procent. De nationella gästnätterna visar på en ökning av 7 procent i Hässleholms kommun,
14 procent i Skåne och 23 procent i Sverige.

- En stor anledning till ökningen kan vara vaccinationsgrad i kombination med successivt släppta restriktioner, att Sverigebilden fortfarande är god utomlands samt de marknadsföringsinsatser som gjorts. Redan förra året såg vi en trend kring Svemester och vi tror att många planerade att svemestra hemma även 2021, i och med det osäkra läget. Det är dock viktigt att poängtera att undersökningen endast avser sommarsäsongen och alltså inte speglar omsättningen för ett helt år, men det känns ändå positivt säger Ida Flygare, destinationstutvecklare i Hässleholms kommun.


Nisses varuhus i Hässleholm bekräftar ökningen av antalet besökare.

- Vi har upplevt en ökning av turister, framför allt hemestrande svenska turister, men också en ökning av hässleholmare som valt att handla lokalt. Lördagar är den veckodag som sticker ut i sommar, vilket är ett tecken på att lokalbefolkningen har stannat hemma för att gå på stan, säger Anders Karlsson, VD på Nisses Varuhus.


På Hotell Statt ser man också en ökning av antalet gäster.
- Många hittade oss förra sommaren och kommer nu tillbaka eller rekommenderar oss och Hässleholm. Många har upptäckt hur mycket vi har att erbjuda. Jag tror även att det faktum att vi finns i en mindre stad, och är ett relativt litet hotell har gjort att det känts tryggare att besöka oss än ett storstadshotell, säger Katrin Pettersson, hotellchef. Det är framför allt golf och vandringsturister som ökat men även en del äldre par som unnar sig lite mitt i veckan med att bo bra och äta gott, meddelar Katrin.


Kompetensförsörjning och bemanning en utmaning

Den största utmaningen som verksamheterna/organisationerna haft under säsongen, har varit att hålla koll på att besökarna efterföljer pandeminrestriktionerna. Kompetensförsörjning och bemanning är också en stor utmaning i och med att många i branschen har sökt andra jobb eller börjat studera med anledning av pandemin.


För Hotell Statts del så har bristen på kompetensförsörjning och bemanning inneburit att man fått hyra in personal från bemanningsföretag.
-Det har resulterat i en högre kostnad men som känts viktig för att kunna behålla vårt värdskap, säger Katrin Pettersson, hotellchef.


Katrin tror att lösningen på utmaningen med kompetensförsörjning och bemanning, är att utbilda personalen på plats. Att skolorna ser över sina utbildningar och lägger större delen av utbildningen på företagen. De får då en utbildning som blir relevant för den verkligehet som råder ute på arbetsplatserna. Det blir även en fördel för eleven som då får möjlighet att få sitt första jobb på praktikplatsen direkt efter skolan.

Från kommunens sida så tittar man på hur man kan arbeta vidare med att öka samarbetet mellan skolan och näringsliv. Det är viktigt att se till att utbildningarna är relevanta sett till branschens utveckling och behov och att det fortsatt erbjuds praktik från olika utbildningsnivåer.


Lyfta fördelarna med att handla lokalt

På kort sikt finns utmaningarna inom kundunderlag och försäljning. På lång sikt nämns utmaningar som förändrade konsumentbeteenden som den största utmaningen följt av kundunderlag och försäljning.

- Jag tror att förändrade konsumentbeteende kan lösas genom att lyfta fram fördelarna med att handla lokalt och få konsumenterna att se vilken miljöpåverkan som uppkommer när man kör långa sträckor för att handla eller fraktar paket via lastbild och liknande säger Anders Karsson på Nisses Varuhus.

Anders Karlsson, VD på Nisses Varuhus står framför en leksakshylla i butiken.

Anders Karlsson, VD på Nisses Varuhus

Stärkt dialog och kommunikation med företagen kan vara en lösning

- Den största utmaningen sett till resultatet från enkätundersökningen är inte avsaknaden av satsningar och insatser som syftar till att stötta företagen utan utmaningen ligger snarare i att nå ut till företagen och de erbjudanden som finns tillgänliga för dem. Därför bör man prioritera insatser som syftar till att stärka dialog och kommunikation med företagen. Det är en insikt som vi fått till oss från hela näringslivet, inte bara besöksnäringen, säger Sandra Holm, näringslivsutvecklare i Hässleholms kommun.

Utvecklingsförutsättningar inom natur-och friluftsturism

Besöksnäringen har under 2000-talet varit en av de snabbast växande branscherna globalt, nationellt och regionalt. Hässleholms kommun har genom sitt geografiska läget och de goda kommunikations-möjligheterna mycket goda förutsättningar att utveckla besöksnäringen, särskilt då inom segementet natur-och friluftsturism.


- Med syfte att stödja utvecklingsförutsättningarna för besöksnäringen i Hässleholms kommun, särskilt då mot bakgrund av de utmaningar som pandemin inneburit, har Hässleholms kommun beslutat att stödja initiativet Outdoor Hässleholm som vår lokala besöksnäring tagit för att stärka och utveckla produkter och tjänster för en än starkare och växande lokal besöksnäring, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.


Hotell Statt tog under hösten 2020 ett initiativ att samla besöksnäringsföretag för samarbete kring marknadsföring och utveckling av produkter och tjänster. Under våren 2021 har samarbetet formerats genom bildandet av en ekonomisk förening med namnet Outdoor Hässleholm.


- Syftet med satsningen är att öka turismen till Hässleholm med omnejd och därigenom skapa affärsmöjligheter för företag. I dagsläget har ett 20-tal företag anslutit sig till samarbetet men fler önskas. Just nu söker föreningen en projektledare säger Annika Branting, försäljningschef på Hotell Statt.

En del av personalen på Hotell Statt i Hässleholm

En del av personalen på Hotell Statt, foto Ida Flygare

Mer information

Enkäten skickades ut till 140 besöksnäringsföretag i Hässleholms kommun, varav 37 verksamheter/organisationer deltog, vilket betyder en svarsfrekvens på 26 procent.

 

Tourism in Skånes websida med gästnattstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.