Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Så klarade Hässleholms stadskärna pandemiåret 2020

Under pandemiåret 2020 minskade Hässleholms stadskärna sin totala omsättning med 16,2 procent. Det största tappet står hotellnäringen, modehandeln och restaurangbranschen för. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Störst utmaning upplevde hotellen vilket förklaras av det minskade resandet och att konferensmarknaden försvann under pandemin. Hotellnäringen i Hässleholms stadskärna minskade sin omsättning med 29,6 procent.

Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. I Hässleholms stadskärna minskade modehandeln sin omsättning med 24,7 procent.

Även restaurangnäringen i landet hade ett tufft år. Särskilt under de tider på året då smittspridningen var hög undvek människor restauranger. Många restauranger har försökt att behålla efterfrågan genom att erbjuda exempelvis avhämtning, hemkörning eller uteservering. Restaurangerna i Hässleholm tappade 18,1 procent i omsättning.

Vi kan konstatera i rapporten att vi haft ett tufft år med pandemin som en stark bidragande orsak till våra siffror. För att locka besökare in till centrum har vi i år bland annat genomfört olika event i samverkan med kommun och fastighetsägare. Med små medel har vi lyckats skapa lokalt engagemang och stolthet samtidigt som vi skapat reseanledningar in till centrum. Vi hoppas att effekterna av våra insatser kommer speglas i nästa årssiffror i Cityindex, säger Johan Jönsson, Centrumledare Hesslecity.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 14,3 procent i Hässleholm under 2020. Det var ett mindre tapp än andra jämförbara mellanstora städer som minskade försäljningen inom kommersiell service med 17,4 procent.

 

Dagligvaruhandeln i Hässleholms stadskärna minskade under 2020 med 13,6 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 8,8 procent av sin omsättning.

 

Under 2020 hade Hässleholm ett negativt försäljningsindex vilket innebar att kommunen hade ett utflöde till andra kommuner.

 

För att kunna utveckla Hässleholm i en hållbar riktning behöver alla stadens aktörer arbeta gemensamt mot samma mål. Evenemang är ett bra sätt att locka besökare under hela året, både till städer och destinationer. Det är också viktigt att inkludera invånarens perspektiv. Om Hässleholm är attraktivt för de som bor här, är det också intressant att besöka, och det gynnar alla, säger Anna Nordstrand, destinationsutvecklare på Hässleholms kommun.

 

Mer information

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

 

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

 

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.