Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Två får årets miljöpris

Hässleholms kommuns miljöpris går i år till Pingstkyrkans Second Handbutik och Organic Trade Sweden. Vinnarna premieras med 20 000 kronor vardera.

Värdefulla insatser

Varje år delas ett miljöpris ut som stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- och naturvårdsområdet.


Två pris delas ut

I år delas två pris ut eftersom ingen pristagare korades förra året. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott utsåg bolaget Organic Trade Sweden och Pingstkyrkans Second Handbutik som pristagare bland årets nominerade.

 

Miljön i fokus

Bolaget Organic Trade Sweden har inriktat sig på handel med ekologiska produkter för barn.

I motiveringen står bland annat: Fokus och drivkraft för bolaget är att alltid tänka på miljöaspekten i en bransch som annars kan ge ett ganska kraftigt miljöavtryck.

Pingstkyrkans Secondhandbutik har stort fokus på internationell hjälp samtidigt som deras verksamhet sätter miljön och återbruk, hållbarhet och Hässleholms kommun på kartan.

 

Öka medvetenheten

Kenny Hansson, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommenterar:

- Samtliga nominerade till årets miljöpris hade glädjande fokus på att främja hållbarhetsarbete genom deras olika verksamhetsområden.

- De två pristagarna arbetar med både hållbarhet och miljöarbete, både i det lokala och i det större perspektivet. Tillsammans med näringslivet kan vi arbeta för att öka medvetenheten om miljöarbetets vikt för framtida generationer.