Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sista etappen av arbetet med Kristianstadsvägen är i gång

Nu har sista delen av arbetet med att fräscha upp Kristianstadsvägen börjat. Arbetet med vägen är därför beräknat att vara klart vecka 46 istället för vecka 48.

Arbetet flyter på över förväntan

Den tredje och sista etappen mellan Stattenarondellen och Österåsrondellen, startar alltså i början vecka 42, och pågår till och med vecka 44. Därefter väntar efterarbete och justeringar innan vägen kan öppna för dig som kör genom Hässleholm.


Följ omledningarna

För att det inte ska bli trafikstockning inne i centrum hänvisar vi till den stora omledningen via Österåsrondellen – Södra Kringelvägen – Sjörrödsrondellen – Hovdalavägen – Grönängsplansrondellen.


Gång- och cykelvägarna är framkomliga precis som tidigare, men det kan hända att du blir hänvisad till motsatt sida vägen.


Uppdaterad tidsplan för etapperna:


  • Etapp 1: Stattenarondellen, avstängd vecka 38-39 - Klar.
  • Etapp 2: Sträckan mellan Turbanrondellen och Stattenarondellen, avstängd vecka 40-41- Klar.
  • Etapp 3: Sträckan mellan Stattenarondellen och Östra Hagagatan, avstängd vecka 42-44. Stattenarondellen är öppen i tre ben, men inte österut.
  • Efterarbete och justeringar vecka 45-46.