Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

De gör kommunen renare på vägen mot ett nytt jobb

Visste du att vi har olika projekt för att fler i vår kommun ska få ett jobb? I ”En renare kommun” får arbetssökande från länder utanför EU träna på svenska språket, samtidigt som de får extra stöttning på vägen mot ett jobb. Satsningen är ett nytt samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och tekniska förvaltningen. Nya arbetstillfällen i kombination med en renare kommun gör insatsen till ett vinnande koncept.

Deltagarna och arbetsledare i projektet Vägen mot arbete på väg att städa ute i naturen.

Deltagare arbetar en i grupp som städar utomhus

Annika Johansson, arbetsledare för projektet, berättar:


- Det här känns så viktigt och meningsfullt; vi bryter utanförskapet och skapar engagemang. Och dessutom fixar deltagarna i projektet en renare och trevligare kommun. Vi har hand om en del av renhållningen som medarbetarna på tekniska förvaltningen ansvarar för, säger Annika Johansson.


”En renare kommun” är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och tekniska förvaltningen där deltagare som är födda utanför EU får chansen att bidra till samhället. Samtidigt får de möjlighet att träna på svenska språket och erbjuds extra stöttning på vägen mot arbete.

Arbetsmarknadsenheten hjälper arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten har hand om kommunens insatser för att hjälpa arbetssökande, som bidrar till att minska utbetalningar av ekonomiska bistånd. Sektionschef Margaretha Håkansson håller ihop de olika delarna inom projektet “Vägen mot arbete”. Projektet innehåller både praktiska och teoretiska uppgifter för deltagarna. De teoretiska uppgifterna kan bland annat handla om arbetsmarknadskunskap, IT-kunskap och extra språkträning utöver den ordinarie SFI-utbildningen. Målsättningen är att deltagarna genom insatserna fortare ska gå vidare till studier eller arbete.

Jörgen Bergvall, arbetsmarknadschef i Hässleholm, fortsätter:


- Såväl på ett nationellt som på ett kommunalt plan vill vi satsa på gröna jobb. Detta är ett steg mot att kombinera arbetet med integration samtidigt som vi gör en insats för miljön. Deltagarna får arbetslivserfarenhet och möjligheter att träna på språket. Vi vet att detta är något som är väldigt viktigt för projektets deltagare, för att kunna gå vidare till arbete eller studier, berättar Jörgen Bergvall.


Projektet ska hjälpa fler ut i jobb och studier

Insatsen är en del av projektet ”Vägen mot arbete” och genomförs med finansiellt stöd från AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Projektet startade i augusti 2020 och hittills har 39 deltagare skrivits in i projektinsatserna. Av dessa är 20 personer fortfarande i projektet, fyra personer har fått ett arbete och fyra personer har gått vidare till studier.