Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Var med och tyck till om kommunens översiktsplan

När kommunen växer behövs fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service som butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. För att det ska vara möjligt behövs en långsiktig planering. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040. Från och med måndag den 27 september är förslaget till ny översiktsplan ute på granskning där du som medborgare återigen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 28 november 2021.

Digitala dialogmöten

Under granskningstiden kommer tre dialogmöten hållas digitalt med möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen.


  • Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
  • Torsdagen den 21 oktober kl 10.00
  • Tisdagen den 26 oktober kl 17.00

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats.


Lämna dina synpunkter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 28 november 2021. Märk brevet eller mailet ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post

eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM