Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Krisberedskapsveckan uppmärksammar dina viktiga insatser i vardagen

Nu är det åter dags för Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka vår motståndskraft mot kriser och i yttersta fall krig. Årets kampanj, som pågår under vecka 39, lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle och vill påminna om din viktiga roll i Sveriges beredskap.

Även enkla insatser bidrar till ett säkrare samhälle

Genom enkla gärningar i vardagen kan du ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

 

Vår vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.


Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter.

 

”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.


Din hemberedskap med vatten, värme, mat och kommunikation

Vid kriser eller allvarliga störningar i samhället kan vi behöva klara oss utan den vanliga servicen i samhället. Vid stormar, översvämningar, strömavbrott, IT-attacker, smittor eller andra kriser behöver du kunna ta hand om dig själv och dina nära extra väl.

För att du ska klara en krissituation så bra som möjligt är det viktigt att se till att du har beredskap för värme, vatten och mat. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter.

 

Läs mer om hur du kan förbereda dig:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/forbered-dig-for-kris/din-krisberedskap/ Länk till annan webbplats.


 

Mer information

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som arrangeras varje år med ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I år är Krisberedskapsveckan mellan den 27 september och den 3 oktober.