Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Grön teknik: Växter som saneringsmetod

Denna vecka är det Europa i min region - en kampanj med syftet att synliggöra hur EU-medel används och gör nytta lokalt. Vi har intervjuat Dolores Öhman och Maria Lindblad som arbetar i ett EU-projekt som utforskar växter som saneringsmetod.

Hur kan växter användas för att sanera förorenad mark?

Detta utforskas i projektet Baltic Phytoremediation (BAPR) som finansieras av EU-medel från Interreg Södra Östersjön. Projektet pågår mellan 2019 till 2022 och aktörer från Sverige, Litauen och Polen deltar.

- Målet är att öka användningen av grön teknik för att minska föroreningen av södra Östersjön. Vi hoppas också nå ut till fler intressenter med fördelarna kring fytoremediering och sprida användningen av denna saneringsteknik, säger Maria Lindblad, projektkommunikatör på Hässleholm Miljö.

Fytoremediering - en miljövänlig saneringsmetod

Fytomediering, som är fokus för studien, är en saneringsmetod där växter används för att ta upp föroreningar ur marken. Metoden innebär att man mäter hur mycket föroreningar som tas upp, och är noga med att föroreningarna inte kommer ut i luften igen. Elefantgräs, solrosor, klöver och nässlor är exempel på växter som används. Fytoremediering möjliggör sanering på plats till skillnad från den vanligare metoden schaktsanering. Schaktsanering innebär att förorenade jordmassor schaktas bort, vilket har konsekvenser både i form av att markstrukturen rubbas och att transporter som bidrar till ökat utsläpp är nödvändiga.

 

Viktigt att bevaka trender

Projektet genomför en pilotstudie på en deponianläggning i Helsingborg med hjälp av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Där har man planterat växter i syfte att studera hur mycket näring som kan tas upp. Man tittar även på hur växterna i efterhand kan användas för biomassa eller för förbränning till fjärrvärme. På Hässleholm Miljö renas avloppsvatten från kommunens hushåll och industriavfall deponeras och behandlas. Deltagandet i projektet innebär att de kan studera om fytoremediering är aktuellt för deras förutsättningar.

- Vi lär oss massor av NSR:s pilotprojekt, vi behandlar förorenad mark på vår avfallsanläggning och det är viktigt för oss att bevaka trenderna inom sanering och lära oss av miljövänligare sätt att sanera, säger Dolores Öhman, projektledare på Hässleholm Miljö.

Mer information

Dolores Öhman, projektledare och Hållbarhetscoach Hässleholm Miljö AB. Telefon: 0451-26 82 71

E-post till Dolores

Maria Lindblad, projektkommunikatör Hässleholm Miljö AB. Telefon: 0451-26 82 48

E-post till Maria

 

Fler projekt i årets Europa i min region-kampanj.  Länk till annan webbplats.