Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Trasigt modem orsaken till uteblivet VMA

Under måndagens test av viktigt meddelande till allmänheten (VMA), hördes ingen signal i Hässleholms kommun. Efter felsökning står det nu klart att felet berodde på ett trasigt modem.

Behov av en ny teknisk lösning

Räddningstjänsten har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetat för att hitta orsaken till problemet. Efter att det trasiga modemet upptäckts, fortsätter nu dialogen för att hitta en mer pålitlig lösning. Allt för att problemet inte ska dyka upp igen.

 

Ett viktigt varningssystem

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. För att kontrollera att systemet fungerar testas det fyra gånger per år. En del av systemet är en signal utomhus, så kallade Hesa Fredrik, som hörs klockan 15.00 första måndagen i mars, juni, september och december.