Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell coronainformation i förskola och skola

Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade under tisdagen att restriktionerna kommer att hävas den 29 september. Men samtidigt ska vi fortsatt vara försiktiga, stanna hemma när vi är sjuka och undvika trängsel. Hur påverkar detta barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter?

Just nu diskuteras frågan i krisledningsgrupp och förvaltningsledning. Vi får frågor till oss om huruvida arrangemang och viss undervisning kan ske på plats i lokalerna eller om det är fortsatt inställt eller digitalt?

 

Just nu lyssnar vi in Folkhälsomyndighetens råd till förskolor och skolor, Smittskyddskåne och andra huvudmän för att få vägledning i våra beslut. Arbetet med att anpassa efter coronapandemin har kommit succesivt och samma måste nog gälla för återgången till som det var förut.

 

I de fall vi redan har beslutat om att ställa om till distans för evenemang som annars genomförs fysiskt måste vi hålla fast vid det.

 

Med hopp att vi så snart som möjligt kan återgå till det ”gamla normala” igen.

 

Vänliga hälsningar

Niklas Persson, tf förvaltningschef