Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut om att satsa på Markan och Mötesplats Ljungdala

Det står nu klart att Markan och Mötesplats Ljungdala ska fortsätta vara verksamheter och mötesplatser för barn och unga. Detta betyder att Markans lokaler ska byggas om och renoveras, att Mötesplats Ljungdalas utemiljö ska förses med ett nytt förråd, samt att båda verksamheter ska få ökad budget för personal- och driftkostnader. Beslutet togs på kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 augusti.

I enlighet med kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som i sin tur grundar sig på slutrapporten från Styrgruppen för Markan/Ungdomens hus som skickades in till kommunstyrelsen i maj. Styrgruppens slutrapport med förslag till beslut innehöll i korthet:


  • Markans renovering och underhåll genomförs i ett sammanhang för att använda samtliga våningar och hela fastigheten.
  • Utemiljöerna vid både Markan och Mötesplats Ljungdala ska utformas eller byggas om för uteaktiviteter.
  • Personalresurser ska tillföras.
  • Personalkompetens ska finnas för att möta barn och ungas olika behov.
  • Verksamheterna ska fortsätta att stimulera barn och ungas delaktighet vid utformningen av verksamheterna.


Läs mer om Styrgruppens slutrapport här:

Slutrapporten för Markan/Ungdomens hus är inlämnad Länk till annan webbplats.