Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Lyckat samarbete leder till snabbare jobb

Det Leaderfinansierade projektet Framstegets ”heta jobbspår”, som pågått drygt ett år, har lett till att flera tidigare arbetslösa nu fått arbete inom det privata näringslivet. Detta tack vare ett nytt samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, SFI och enheten ekonomiskt bistånd på arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholms kommun. Redan under första halvåret överträffades målsättningen då 43 stycken före detta mottagare av ekonomiskt bistånd hade fått jobb. Prognosen låg på tio.

Nya vägar

I en allt osäkrare arbetsmarknadspolitisk tid testar Hässleholms kommun nya vägar för att få ut fler arbetslösa biståndstagare i anställning. Mer fokus ligger nu på arbetsgivarens behov av att få rätt kompetens, där kommunen med arbetsgivarnas hjälp också kan bistå med utbildnings- och valideringsinsatser, säger Jörgen Bergvall, arbetsmarknadschef i Hässleholms kommun.

 

Totalt har 150 personer fått en anställning via arbetsmarknadsenheten under årets första halva. Så gott som samtliga dessa anställningar har lett till stora besparingar för skattebetalarna. Ett enda hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd medför i genomsnitt en kostnad om 96 996 kronor per år.

 

Viktig samverkan

En av framgångsfaktorerna i projektet har bland annat visat sig vara behovsanalyser av företagens aktuella och kommande rekryteringsbehov för de jobb som inte kräver någon speciell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det rör sig främst om jobb inom tillverkningsindustrin, lager-, butiks- och omsorgsarbete.

 

- I dessa tider med Covid-19 och Arbetsförmedlingens omstrukturering, så är vår samverkan både med det privata näringslivet och andra enheter i förvaltningen extra viktig för lyckas, berättar Jimmy Månsson, sektionschef på arbetsmarknadsenheten och projektledare för Framsteget.

 

Hoppas på fortsättning i höst

Situationen för det arbetsmarknadspolitiska arbetet är fortsatt osäker på grund av den pågående pandemin och oklarheten kring kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken. På nationell nivå har utbetalningar av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ökat från 51% till 54% mellan november 2019 och november 2020. Trots detta har Hässleholms kommun lyckats vända trenden i och med projektet Framstegets ”heta jobbspår”.

 

Under hösten hoppas vi kunna få förutsättningar att fortsätta bedriva arbetet med att finna vägar ut i anställning för våra deltagare. Heta jobbspår med lön istället för bidrag har visat sig vara effektiva metoder för att arbeta långsiktigt med att minska antalet bidragstagare i Hässleholms kommun. 8 av 10 arbetslösa som avslutade sina insatser på arbetsmarknadsenheten under föregående år gick vidare till avlönat arbete eller studier, säger Jörgen Bergvall.

 

Projekt Framsteget upphör under hösten och just nu pågår ett intensivt arbete på arbetsmarknadsenheten med att ansöka om nya projektmedel, som kan göra att vi får möjlighet att fortsätta utveckla den framgångsrika verksamheten och kan spinna vidare på den goda trenden.