Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Trivs du i din kommun?

Din åsikt är viktig i vårt arbete med att utveckla servicen till dig som bor i Hässleholms kommun. Ta chansen att delta i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, där 1 200 kommuninvånare från 18 år och uppåt får möjlighet att tycka till om kommunen.

Nu har det gått halva tiden

Enkäten har nu varit ute i drygt en månad och det är flera hässleholmare som redan svarat. Men om du inte gjort det än så finns det forfarande gott om tid.


Du som är slumpmässigt utvald att svara på årets undersökning har fått ett brev från SCB direkt hem i brevlådan. Där står alla praktiska detaljer om hur du svarar på enkäten. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten och du kan välja att svara digitalt eller genom pappersenkät via post.


Frågor om hur det är att bo här

Du får svara på frågor om hur det är att leva och bo i Hässleholms kommun, vad du tycker om kommunens verksamheter och vad du anser om möjligheterna till inflytande och påverkan. Du får tycka till om flera områden, som vår skola och omsorg, tryggheten, kulturlivet, möjligheterna till idrott och friluftsliv, kommunikationerna och hur du blir bemött av kommunens medarbetare.


Anonyma svar som SCB sammanställer

SCB sammanställer enkäten och vi kommer att presentera resultatet här på kommunens hemsida i december. Resultatet kommer sen vara en viktig del i utvecklingsarbetet för att kunna erbjuda en så bra service som möjligt till dig som kommuninvånare.

- Det är värdefullt för oss förtroendevalda att få veta vad invånarna tycker, och det ger oss en bättre möjlighet att göra rätt prioriteringar för att utveckla servicen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).


Tomt i brevlådan?

Har du inte fått någon enkät från SCB? Kom ihåg att du fortfarande har möjlighet att lämna synpunkter eller ställa frågor till kommunens verksamheter. Hör av dig antingen här via hemsidan eller direkt till vårt kontaktcenter på nummer 0451-26 70 00.


Tack för att du är med och bidrar till kommunens utveckling - vi ser fram emot dina svar!