Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tillbyggnad av Sösdala simhall och nya lokaler till Familjens hus

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-08-18:

Tillbyggnad av Sösdala simhall för utökad verksamhet och tillgänglighet

Vid projekteringen av Sösdala simhalls renovering har kultur- och fritidsförvaltningen sett ett behov av att utöka med fler funktioner. Tekniska förvaltningen har utifrån de nya behoven kommit fram till att det behöver göras en tillbyggnad på cirka 150 kvm för kassa, entré, personalutrymme och omklädning för funktionsvarierade samt personal. Kostnaden för tillbyggnaden beräknas till 6 miljoner kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även en bubbelpool som bedöms kosta 1,5 miljoner kronor. Den totala merkostnaden skulle därmed uppgå till 7,5 miljoner kronor, vilket innebär att den totala investeringen för att renovera, bygga till och öppna upp Sösdala simhall blir 29,5 miljoner kronor.

Efter yrkande från Lena Wallentheim (S) med stöd från Hanna Nilsson (SD) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ytterligare 7,5 miljoner kronor ska satsas för att genomföra tillbyggnaden av Sösdala simhall för utökad verksamhet och tillgänglighet. Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


T4-matsal kan bli lokal till Familjens hus

Familjens hus i Hässleholm har under en längre tid sökt nya lokaler, både för verksamhetens skull och för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Tekniska förvaltningen har under 2021 haft i uppdrag att hitta ett möjligt alternativ som uppfyller de behov och särskilda föreskrifter som finns utifrån främst Region Skånes arbete. Det förslag som nu är aktuellt är kommunens egen lokal T4-matsalen. Ytan uppgår till 746 kvm och matchar Familjens hus verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att lokaliseringen av Familjens hus i T4-matsalen godkänns, under förutsättning att Region Skåne tecknar avtal för sin del. Arbetsutskottet föreslår också att totalt 15,8 miljoner kronor investeras för att genomföra en ombyggnad av T4-matsal så att den blir verksamhetsanpassad för Familjens hus. Planen är att lokalen ska stå klar till årsskiftet 2022/2023. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.