Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Undvik att elda utomhus

Räddningstjänsten avråder från all eldning utomhus, eftersom det är mycket torrt i skog och mark och därmed en hög brandrisk.

Detta gäller vid en avrådan från eldning

 

  • Elda inte om du verkligen inte måste.
  • Grilla helst på fasta grillplatser eller med en upphöjd grill med ben på tomten. Se till att du har vatten att släcka elden med.
  • Rök inte när du vistas i skog och mark. Släng aldrig fimpar på marken.
  • Tänk på att det är du som bär ansvar om du startar en brand.
  • Kom ihåg att du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är och om läget förändras.
  • Om du förlorar kontrollen över en eld eller om du upptäcker att eld sprider sig i din närhet ska du alltid larma 112.

Din bil kan vara en brandrisk

Var uppmärksam på risken med att köra bil eller parkera i naturen. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under ditt fordon.

 

Eventuellt eldningsförbud om torkan fortsätter

På grund av lokala regnskurar varierar torkan i olika områden i Skåne Nordost, därför är det ännu inget eldningsförbud. Om torkan fortsätter kan avrådan skärpas till ett eldningsförbud.