Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholms kommuns miljöpris

Nu är det dags att nominera den eller dem du tycker ska få kommunens miljöpris 2021. Priset delas ut till personer, föreningar eller företag i kommunen som gjort värdefulla insatser inom miljö- och naturvårdsområdet.

Om miljöpriset

Kommunfullmäktige har beslutat att varje år dela ut ett miljöpris som stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- och naturvårdsområdet. Priset delas ut till person, förening eller företag som är verksamma inom Hässleholms kommun.


Priset kan delas på flera mottagare. Mottagare av miljöpriset utses av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och beloppet är på 20 000 kronor.


Nominera pristagare

Förslag till mottagare samt motivering skickas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post

E-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden


eller med post till

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Stadshuset

281 80 Hässleholm

 

Skicka in ditt förslag senast den 31 augusti 2021.

Mer information

Upplysningar om priset lämnas av miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson, 070-375 91 35 eller av miljöchef Torbjörn Håkansson, 0451-26 83 94.