Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nya regler för verksamheter med lokaler för hygienisk behandling

Från och med den 1 juli 2021 behöver fler verksamheter än tidigare anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Vilka verksamheter måste anmälas?

Vilka verksamheter som nu omfattas finns att läsa om via socialstyrelsens nyhetsbrev 5/2021 Länk till annan webbplats.och på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

 

De nya ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna kommer att ha fram till 1 september 2021 att anmäla sig till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Mer information

Du kan hitta mer information kring verksamheter med lokaler för hygienisk behandling på kommunens hemsida underhygienlokaler.

 

Har du frågor kontakta miljöavdelningen via kommunens kontaktcenter på 0451 - 26 70 00.