Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Den giftiga växten Sprängört har nu även upptäckts vid Sjömellet

Den giftiga växten Sprängört har nu också upptäckts i området vid kommunala badplatsen Sjömellet. Det är enligt Giftinformationscentralen inte någon fara att bada och simma i vattnet, men att smaka på växten, även i mindre mängd, innebär risk för allvarlig förgiftning.

Ingen risk att bada

Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vatten där det växer Sprängört, ej heller att få kallsupar och liknande, enligt Giftinformations-

centralen. Att äta växten är dock förenat med livsfara. Om man råkar äta växten, även om det bara skulle vara en liten bit, bör man omedelbart kontakta Giftinformationscentralen (ring 112) samt uppsöka sjukvård.


Hässleholms kommun har satt upp skyltar med information samt avspärrningsband vid badplatsen där växten hittats.


Med anledning av att växten uppmärksammats på flertalet platser de senaste veckorna finns det anledning att misstänka att fler upptäckter görs under säsongen. Håll dig uppdaterad genom kommunens webbsida om badplatser alternativt facebook:
Badplatser i Hässleholms kommun

Hässleholms kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sprängört giftig växt