Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Den giftiga växten Sprängört har även uppmärksammats vid badplatsen Bjärlången

För drygt en vecka sedan informerades om att den giftiga växten Sprängört uppmärksammats i området runt Kallsjön. Den har nu också hittats vid den kommunala badplatsen i Bjärlången. Giftinformationscentralen har uppdaterat med ny information. Att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning, även vid små mängder, men det är inte förenat med fara att bada i vattnet.

Skyltar och avspärrningsband

Hässleholms kommun har i området vid badplatsen i Bjärlången, där växten hittats, satt upp skyltar med information samt avspärrningsband.


Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vatten där det växer Sprängört, ej heller att få kallsupar och liknande. Att äta växten är dock förenat med livsfara. Om man råkar äta växten, även om det bara skulle vara en liten bit, bör man omedelbart kontakta Giftinformationscentralen alternativt söka sjukvård.


Giftig växt som växer vid vattendrag

Sprängörten växer i hela landet och är en av våra allra giftigaste växter. Den är ingen invasiv art utan har funnits sen lång tid även i vår kommun och den växer i vatten, vid sjöar, vattendrag och på fuktiga ställen. Den liknar i viss mån arterna hundkäx och björnloka men det finns flera andra strandväxter som också liknar Sprängörten.


Symtom på förgiftning kan komma plötsligt med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.


Vid misstänkt förgiftning

Om någon smakat på växten eller kan ha fått i sig giftet via vattnet ska man ringa 112 och begära Giftinformationscentralen samt genast bege sig till sjukhus.


Sprängört giftig växt