Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Den giftiga växten Sprängört har uppmärksammats vid Kallsjön

Sprängörten är en av våra giftigaste växter men har varit en del av floran i vår kommun sen länge. Nu har den uppmärksammats i området runt Kallsjön och den kommunala badplatsen. Att smaka på växten eller vatten där giftet läckt ut innebär risk för allvarlig förgiftning, även vid små mängder.

Skyltar och avspärrningsband

Sprängörten har nu uppmärksammats i området runt Kallsjön och den kommunala badplatsen. Hässleholms kommun har satt upp skyltar med information om växten samt avspärrningsband vid området invid vattnet där växten finns.

 

Giftig växt som växer vid vattendrag

Sprängörten växer i hela landet och är en av våra allra giftigaste växter. Den är ingen invasiv art utan har funnits sen lång tid även i vår kommun och den växer i vatten, vid sjöar, vattendrag och på fuktiga ställen. Den liknar i viss mån arterna hundkäx och björnloka men det finns flera andra strandväxter som också liknar Sprängörten.


Om stammar och grenar bryts av i vattnet, kan giftet läcka ut och resultera i att vattnet blir giftigt. Att smaka på växten eller vatten där giftet läckt ut innebär livsfara och risk för allvarlig förgiftning, för såväl människor som djur, även vid små mängder.


Symtom på förgiftning kan komma plötsligt med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.


Vid misstänkt förgiftning

Om någon smakat på växten eller kan ha fått i sig giftet via vattnet ska man ringa 112 och begära Giftinformationscentralen samt genast bege sig till sjukhus.


Sprängört giftig växt