Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Detaljplanen för sjukhusområdet redo för beslut

Ett förslag på detaljplan för sjukhusområdet i Hässleholm, så kallade Fornbacken 2 m.fl., är nu klar och godkänd av miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Nästa steg är beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 23 juni.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla sjukhuskvarteret på kort och lång sikt. Bland annat planerar Region Skåne för att bygga ett nytt centrum för höft- och knäoperationer.

Detaljplanen innebär också att de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns på platsen idag, skyddas för framtiden. Den innebär dessutom att gatan Skytteliden får en ny sträckning och blir allmän gata.


Kan överklagas

Efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen dröjer det cirka en månad innan den träder i kraft. Detta för att det ska vara möjligt att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.