Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Äldres välmående ökar med digital indikator för inkontinensvård

Äldreboendet Kaptensgården i Hässleholm är först i Sverige med ett digitalt hjälpmedel som meddelar när det är dags att byta inkontinensskydd. Pilotprojektet visar på ökat välmående för de äldre.

Ökat välmående hos de äldre

I november 2020 inleddes projektet som utvärderar en digital lösning för inkontinensvård. Resultatet är ökat välmående för de äldre och att personalen får mer tid till de boende.


- Färre störningar i sömn och aktiviteter på dagtid är resultatet. Vi har helt slutat med nattliga byten för en del, vilket innebär en bättre nattsömn och mående överlag, säger Sabina Ubel, enhetschef på Kaptensgården.


Mer tid för de boende

Sensorn fästs på utsidan av inkontinensskyddet. Den känner av när det är dags att byta inkontinensskydd och då meddelas personalen i en app.


- Personalen kan lägga fokus på de boende och inte på onödiga byten. Onödiga byten är särskilt viktigt att undvika hos de personer vi vårdar i livets slut och de som har smärta, säger Sabina Ubel.


Genom att undvika onödiga byten minskar också kostnader och miljöpåverkan.

 

Vård anpassad efter individen

Projektet är en del i arbetet för en inkontinensvård anpassad efter individen.

 

- Inte trodde jag den här utvecklingen skulle komma, när vi 2013 började arbetet för en bättre och mer individanpassad inkontinensvård, säger Sabina Ubel.

 

Ny teknik viktig

Att den nya tekniken ger personalen mer tid för de boende är viktigt. Den demografiska utvecklingen visar att allt fler ska vårdas av allt färre i framtiden. Hässleholms kommun har i likhet med många andra kommuner utanför storstadsregionerna en åldrande befolkning.

 

- För att klara välfärdsuppdraget i framtiden krävs det att vi redan nu satsar på smarta lösningar. En ökad användning av välfärdsteknologi – där det är lämpligt – ger bättre resursutnyttjande och bidrar till en kvalitetsökning. På så vis garanteras äldre en god vård och omsorg av hög kvalitet även framöver, säger Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef.