Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholm inspirerar Sveriges bibliotek

Hässleholms stadsbiblioteks unika och nyrenoverade barn- och ungaavdelning har lyfts fram av Statens kulturråd. På Kulturrådets hemsida kan man ta del av processen och det kreativa skapandet under renoveringen med tanken att kunna inspirera andra bibliotek i Sverige.

För tillfället är Hässleholms stadsbibliotek det enda biblioteket i Skåne som Kulturrådet valt att lyfta fram som ett inspirerande exempel.


- Vi är så glada över att uppmärksammas nationellt på det här sättet! Det känns stort, efter allt arbete vi har lagt ner för att skapa en grönskande, inbjudande och unik miljö. Vi hoppas fler vill uppmärksamma detta, säger Evelina Estefors, barnbibliotekarie på Hässleholms stadsbibliotek.


Förändringarna, som genomförts under stängningsperioden på biblioteket, har möjliggjorts med bidrag från Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek. Syftet har varit att skapa en lugnande miljö med dämpat ljud och ökad tillgänglighet.


- Detta har förverkligats utifrån våra besökares behov och våra egna designidéer, tillsammans med lokala hantverkare och formgivaren Nelly Nilsson Nyberg, förklarar Tora Carserud, barnbibliotekarie på Hässleholms stadsbibliotek.


Barn- och ungaavdelningen har nu förvandlats till en sagoskog med nya bokskogsgröna hyllor och tråg. En ljuddämpande häck omgärdar småbarnsavdelningen, över spelhörnan hänger ett cirkustak, en gammal sagoek med knotiga grenar har tagit plats i lokalerna, och över ungdomsavdelningen hänger dämpande lampor i form av vallmoblommor.


Projektet slutfördes i mars. Vi hoppas kunna inviga vår nya barn- och ungaavdelning i höst!

 

Lampor inspirerade av vallmoblommor på barn- och ungaavdelningen