Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sponsring av rally och förslag på ny valkretsindelning

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-02:

Sponsring av Hässleholms motorklubb 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hässleholms Motorklubb ska få 100 000 kr i sponsringsbidrag 2021 för att genomföra evenemangen Hässleholms Grussprint 1 augusti, Exakta Creative Snapphanerally (deltävling i SM) 10-11 september och Temahallen Grussprint 2 oktober. Evenemangen uppfyller kriterierna för sponsring genom att de vänder sig till en stor målgrupp som nås av marknadsföringen, ökar kännedomen om Hässleholm utanför kommunen och bidrar till att stärka Hässleholm som en kommun att bo i och besöka. Om något av evenemangen inte kan genomföras minskar sponsringsbidragen med motsvarande 90 procent.


Översyn av valkretsindelningen inför valet 2022

Valnämnden har gjort en översyn av valdistriktsindelningen i Hässleholms kommun inför valet 2022. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade, men valnämnden anser att antalet röstberättigade per distrikt bör ligga mellan 1 000 och 1500. Om ett valdistrikt har mer än 1 500 röstberättigade blir det svårt för funktionärerna att i rimlig tid bli klara med hanteringen av rösterna efter vallokalens stängning. Andelen förtidsröster, som har en mer tidskrävande hantering, har också ökat i flera val. Genom valnämndens ändringsförslag justeras gränserna för vissa valdistrikt och det skapas två nya valdistrikt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att valnämndens förslag till delvis ändrad valkretsindelning ska godkännas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är sedan länsstyrelsen som fastställer valkretsindelningen.