Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Delar av kultur- och fritidsverksamheterna öppnar upp för allmänheten

Från och med den 1 juni öppnar delar av kommunens kultur- och fritidsverksamheter upp för allmänheten. Bland annat öppnar stadsbiblioteket och filialerna, tillsammans med kulturhusets utställningshall och biljettkassa, åter upp sina dörrar. För allmänheten blir det möjligt att boka lokaler och anläggningar. Simhallarna kommer fortsatt att hålla stängt, men badbryggor ligger utlagda och friluftsbadet förbereder för att kunna öppna inom kort. Även Hovdala slott öppnar upp sin verksamhet för besökare.

”Lämna, låna, gå” gäller på biblioteken

Den 1 juni öppnar stadsbiblioteket upp under begränsade öppettider med den tydliga uppmaningen ”lämna, låna, gå” då biblioteken inte är någon mötesplats för tillfället. Du som besökare kommer behöva göra dina biblioteksärenden under de restriktioner som finns:


  • Max 25 besökare åt gången får vistas i lokalen.
  • Kom ensam! Inga sällskap eller grupper kommer kunna tas emot.
  • Besökare får stanna i max 20 minuter.
  • Begränsade sittplatser.
  • Endast två datorer tillgängliga för självservice.
  • Andra våningen och småbarnsavdelningen kommer hålla fortsatt stängt.


Bibliotekspersonalen kommer att finnas till hands vid informationsdisken och går endast i undantagsfall ut i hyllorna, men då utan dig som besökare. Den nya småbarnsavdelningen kommer att hållas fortsatt stängd, men det kommer att finnas pek- och bilderböcker tillgängliga att låna. Fritids och förskolor har den fortsatta möjligheten att beställa sitt material i förväg.


– Efter att ha haft biblioteken stängda för allmänheten sedan oktober förra året känns det efterlängtat att kunna välkomna våra besökare tillbaka in i lokalerna för att göra sina biblioteksärenden under de regler och restriktioner som finns, säger Anette Mjöberg, bibliotekschef.


- Det känns otroligt skönt att äntligen få börja öppna upp igen och möta våra medborgare, men vi kommer göra det varligt och genomtänkt. Även om behovet är stort så ser vi att det är viktigt att vi inte stressar fram, säger Anders Rosengren, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

De temporära öppettiderna för stadsbiblioteket hittar du på bibliotekets hemsida.


Filialerna öppnar upp – med ett undantag

Kommunens biblioteksfilialer, som alla varit stängda för allmänheten sedan oktober, återgår från och med den 1 juni till sina ordinarie öppettider. Undantag är Sösdala bibliotek som ej kommer att öppna upp utan fortsätta med sin utlämningsservice fram till den 4 juni. Därefter kommer Sösdala bibliotek att hålla helt stängt fram till 12 september på grund av renovering och ombyggnad.


Information om maxantalet besökare som får vistas i lokalen hittar du vid ingången till varje filial. Öppettider till respektive filial hittar du på bibliotekens hemsida.


”Meröppet” på Vinslövs bibliotek kommer att vara fortsatt stängt fram till och med semesterperioden.


Du som använt dig av den utökade servicen ”Hemkörning för riskgrupper” kommer få en sista möjlig utkörningsdag den 17 juni. Det kommer sedan att bli en upphämtningsrunda efter sommaren.


Ny utställning utan vernissage

Kulturhuset öppnar även upp för besökare i utställningshallen samt biljettkassan från och med den 1 juni. Antal besökare tillåtna i utställningshallen samt biljettkassan är max åtta personer totalt. De aktuella öppettiderna hittar du på kulturhusets hemsida.


På plats i utställningshallen hänger utställningen ”Folk och fä – hur gör de och var lever de?” fram till den 27 augusti. Tyvärr kommer ingen vernissage att kunna hållas. Mer information om utställningen finns på kulturhusets hemsida eller i kommunens evenemangskalender.


För minskad risk för smittspridning

För att minska risken för smittspridning kommer kulturhusets personal att bära visir eller munskydd i de allmänna lokalerna. Vid entrén till biblioteken och utställningshallen kommer det finnas dispensers med handdesinfektion. Du som besökare hänvisas att vänta utomhus om maxantalet besökare är uppnått i lokalerna när du anländer.


Övriga offentliga verksamheter och evenemang i kulturhuset håller fortsatt stängt. Undantag är bokning av lokalerna på plan 3.


Lokalbokning för allmänheten och anpassat publikantal

Från och med den 1 juni kommer lokalbokning av kommunens inomhus- och utomhusanläggningar att öppnas upp för allmänheten. Respektive verksamhet hänvisar till sina specifika riktlinjer och restriktioner enligt pandemilagen.


I samband med regeringens och Folkhälsomyndighetens nya direktiv kommer ett anpassat publikantal tillåtas på matcher, tävlingar och andra sammankomster beroende på lokalens eller platsens storlek, möjligheten till sitt- eller ståplats, samt om arrangemanget hålls inomhus eller utomhus.


Hovdala slott öppnar för besök

Hovdala slott öppnar upp sin verksamhet för besökare den 1 juni med anpassat antal och utrymme för publiken. På Hovdala slotts hemsida hittar du löpande information om antal besökare och eventuella begränsningar.


– Som det ser ut nu kommer vi kunna genomför merparten av vårt program i sommar vilket känns fantastiskt roligt, säger Jens Olsson, slottschef.


Simhallarna fortsatt stängda men badbryggor utlagda

Simhallarna kommer att hålla fortsatt stängt för allmänheten. Detta på grund av att simskoleundervisning och föreningar har företräde till simhallarna och det därför blir svårt att synkronisera med öppettiderna för allmänheten under pandemilagen. Förberedelser för att kunna öppna Vinslövs friluftsbad i början av juni är på gång, men inget datum för öppning är bestämt ännu.


Inför sommarens badsäsong har bryggor lagts ut på kommunens badplatser som du som badgäst är välkommen att använda.


Utökad verksamhet på Sösdala Fritidsgård

För dig som är född 2002 eller senare utökar Sösdala Fritidsgård UG maxantalet besökare i sin verksamhet till 15 personer.