Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Försiktigt positiv trend för företagsklimatet i Hässleholms kommun 2021

Svenskt Näringsliv släppte i veckan resultaten från sin årliga enkätundersökning av hur näringslivet upplever företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun har fått bättre resultat i 6 av 15 områden jämfört med 2020. Sammantaget är betyget ”godtagbart”, liksom för 30 av de skånska 33 kommunerna. Med betyget 3.0 av 5 hamnar Hässleholms kommun dock sist av de skånska kommunerna.

Svenskt Näringsliv gör årligen en enkätundersökning kring hur näringslivet upplever företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I Hässleholms kommun har 188 företag svarat på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55%. Syftet med undersökningen är att visa hur företagen upplever förutsättningarna och villkoren att verka och driva företag i Sveriges olika kommuner.

 

Undersökningen mäter hur företagen upplever kommunens företagsklimat inom 15 olika områden. Resultaten av enkäten släpptes i veckan medan en nationell kommunranking, som bygger på fler källor än enkäten, väntas till hösten.

 

I 2021 års mätning har Hässleholms kommun ökat i 6 områden jämfört med förra årets mätning: allmänhetens attityd till företagande; mobilnät och bredband; konkurrens från kommunens verksamheter; tillgång på relevant kompetens, politikernas attityd till företagande; samt information till företag. På tre områden märks en liten nedgång och i övriga ligger Hässleholms kommun kvar på samma nivåer som 2020.

 

Hur vårt näringsliv upplever kommunens verksamhet tar vi på stort allvar. Vi upplever att det går att se en liten positiv trend i undersökningen, även om vi har ett arbete kvar att göra, betonar Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Även i år ligger Hässleholms kommun över riksgenomsnittet vad gäller kommunens förutsättningar att erbjuda god infrastruktur och bra förbindelser via järnväg, vägar och närhet till flygplatser.

 

Det är många områden inom kommunen som påverkar hur företagen upplever kommunens verksamhet, vilket enkäten visar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunens företagsservice, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

 

De områden som företagen anger har störst påverkan och som kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet är: bättre dialog mellan kommunen och företagen; bättre förståelse för företagandet bland kommunens beslutsfattare samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

 

Svenskt Näringslivs årliga enkät är ett bra sätt för oss att få en ögonblicksbild av hur vårt näringsliv upplever företagsklimatet och vad vi bör fokusera vårt arbete på, för att det ska bli ännu bättre, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande

 

Svenskt Näringslivs mätning är viktig, och en av flera undersökningar vi följer årligen och tar till oss av. Dock är dialogen med enskilda företag, i form av de företagsbesök som vi gör från kommunen, grunden för att förenkla, förbättra samt förstärka våra insatser för företagandets villkor och förutsättningar i Hässleholms kommun. Nu under pandemin finns tyvärr inte samma närhet i kontakter och dialoger. Vi saknar dessa viktiga samtal och kommer att återuppta dem så snart nuvarande restriktioner tillåter, säger Stefan Larsson, tillväxtchef.