Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nya förskolor ska stå klara 2022

Tre nya förskolor ska stå på plats i kommunen 2022. Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat vad de ska heta. Tormestorps förskola, Grönängens förskola och Montessoriförskolan Alma.

Tormestorps förskola ska ersätta det som idag är förskolorna Kärnhuset och Speldosan. Den nya förskolan kommer att ha plats för ca 70 barn. En mindre utökning av antalet tillgängliga förskoleplatser i Tormestorp idag.


Grönängens förskola kommer att ligga på Grönängsområdet och Montessoriförskolan Alma På T4, västerområdet. De ger tillsammans tillgång till ca 200 förskoleplatser.


Omstrukturering av förskoleplatserna

—Nybyggnationen gör det möjligt att strukturera om förskoleverksamheten i staden, där ett antal mindre förskolor som av olika skäl inte är adekvata att driva vidare kan avvecklas, säger Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Inför att förskolorna ska stå klara för barnen att flytta in 2022 har barn och utbildningsnämnden beslutat att avveckla Ekbackens förskola, Gäddans förskola, Juvelens förskola, Lilla Björns förskola och Språkförskolan under våren/sommaren 2022. Dessutom kommer en avdelning som finns i en modulbyggnad vid Bullerbyns förskola avvecklas, och montessoriverksamhet att flyttas från 88:ans förskola till Montessoriförskolan Alma.