Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Inget stabsläge, men pandemin fortsätter att påverka våra verksamheter

Läget är stabilt i kommunens förvaltningar och bolag, och effekterna av pandemin hanteras nu inom varje verksamhet. Därmed går den centrala krisledningsstaben ur stabsläget. Vi fortsätter dock att anpassa oss utefter restriktionerna och smittläget.

Förvaltningarna och bolagen hanterar pandemins effekter

Att vi går ur stabsläget innebär att respektive förvaltning och bolag ansvarar för omvärldsbevakning och att bevaka förändrade restriktioner. Den veckovisa lägesrapporteringen fortsätter fram till och med den 30 juni.


Så påverkas våra verksamheter

Våra verksamheter fortsätter att påverkas och håller sig beredda att anpassa efter ändrade restriktioner. Bland annat ska alla medarbetare som har möjlighet till distansarbete, arbeta hemifrån fram till och med den 15 september. Vi är restriktiva med resor och håller möten i första hand digitalt.

 

Så påverkas våra verksamheter


Stabsläge i över ett år

Krisledningsstaben aktiverades den 11 mars 2020 och har därmed varit aktiv i 14 månader. Beredskap finns för att snabbt kunna aktivera staben på nytt, om läget kräver det.