Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nytt badhus föreslås på Österås

Den styrande Kärnalliansen - Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna - är nu överens om att Österås idrottsområde är bästa platsen för ett nytt badhus i Hässleholms kommun. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 19 maj.

Placeringen länge omdiskuterad

Diskussionerna om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm, var det ska placeras och vad det ska ha för faciliteter har pågått i minst 25 år. Behovet är känt sedan länge och ett flertal utredningar har presenterats under åren. I augusti 2020 lades ett förslag fram i kommunfullmäktige om att uppföra en ny badanläggning på Norden. Fullmäktige återremitterade ärendet för fortsatt utredning om placering och innehåll. Ett skäl till det var att järnvägsplanen och detaljplanen för området såg ut att dra ut på tiden, vilket innebar att det var osäkert när ett badhusbygge på Norden skulle kunna komma igång.


I det ärende som nu lämnats in för politisk behandling föreslås att ett nytt badhus placeras inom Österås idrottsområde. Det föreslås också att investeringskostnaden får uppgå till maximalt
325 mnkr och att bassängerna ska byggas i stålkonstruktion. I övrigt ska funktioner och innehåll i badhuset arbetas fram av en styrgrupp med representanter från både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.


Redan en plats för idrott - tillgänglig för många

- Vi är angelägna om att så snabbt som möjligt komma igång med att bygga ett nytt badhus, som kan vara till glädje och nytta för alla våra kommuninvånare. Om vi placerar badhuset på Österås innebär det att vi kan påbörja projektet omedelbart, eftersom det är den enda platsen i Hässleholm som idag är planlagd för badhus. Det finns också stora fördelar med att Österås redan är ett etablerat område för idrott, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).


- Idrott är en av våra viktigaste folkhälsofrågor, och vi ser att ett badhus på Österås kan ge många synergieffekter med övriga sportanläggningar i området. Närheten till annan idrottsverksamhet skulle också kunna betyda att det går att samordna personal på anläggningarna, säger Robin Gustavsson, gruppledare (KD).


- Alla ska känna sig välkomna och kunna ta sig till badhuset på ett enkelt sätt. Tillgängligheten på Österås är god, även för skolbarn. Genom goda tågförbindelser går det snabbt att ta sig till Hässleholm också från stationsorterna. Vi vill ha ett badhus som är tillgängligt för alla, med fokus på hela Hässleholms kommun, säger Agneta Olsson Enochsson, gruppledare (L).


Beslut av kommunfullmäktige

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen den 19 maj och ska sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.