Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Smittspridningen i våra förskolor och skolor

Under den senaste veckan har tre av våra skolor skickat hem elever på grund av personalbrist eller flera smittfall i klassen och minst en av våra förskolor har vädjat till föräldrar att hålla sina barn hemma från förskolan på grund av personalbrist. Läget är bekymmersamt och det är en ansträngd situation för personal, barn och elever.

Att hålla förskola och skola öppen är viktigt och vi arbetar ständigt med att minska riskerna för smittspridning på skolorna med olika förebyggande åtgärder, att undvika trängsel och kunna hålla avstånd och hålla en god handhygien. Men när det blir oundvikligt så tvingas vi agera för att skydda eleverna och personalen, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Hur går det till att stänga en skola eller skicka hem en klass?

Vi kan stänga skolan och övergå till fjärr- eller distansundervisning om det är personalbrist. Om det handlar om en oro för smittspridning så ska vi alltid föra en dialog med Smittskydd Skåne innan vi fattar beslut. Beslutet kan fattas första dagen av förvaltningschefen men sedan är det barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som beslutar, säger Rolf Bengtsson.

Barn- och utbildning redovisar stängda verksamheter med fjärr- eller distansundervisning

Framöver kommer du kunna se på hemsidan vilka skolor som berörs av stängning och fjärr- eller distansundervisning. Vi uppdaterar när beslut fattats av förvaltningschef och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Elever och vårdnadshavare får information direkt från sin skola om de berörs av stängning.

Mer information